Pešia turistika

Malá Fatra

Národný park Malá Fatra sa nachádza na severozápade Slovenska, na území okresov Žilina, Martin Dolný Kubín a Prievidza. Vyznačuje sa pestrými geologickými, klimatickými a povrchovými pomermi /kaňony, tiesňavy, priepasti, bralné hrebene/, jedinečnými krasovými jaskynnými útvarmi, zriedkavými druhmi flóry a fauny, hoľami a súvislými lesnými porastami s čistými potokmi.

Malá Fatra sa delí na Kriváňsku Malú Fatru (je na severovýchod od rieky Váh – Suchý, Malý a Veľký Fatranský Kriváň, Rozsutce, Chleb) a na Lúčanskú Malú Fatru (na juhozápad od rieky Váh – Minčol, Kľak). Jej najvyšším vrcholom je Veľký Fatranský Kriváň (1 709m). V oblasti Malej Fatry je mnoho vodných prameňov a vodopádov – z nich najväčší je Šútovský vodopád s výškou 38m. Žije tu vyše 30 druhov cicavcov, 118 druhov vtákov a vyše 1000 druhov hmyzu.

Zahŕňa štátne prírodné rezervácie: Rozsutec, Chleb, Tiesňavy, Kľačianska Magura, Starý hrad, Krivé, Hrádok, Hajasová, Šrámková, Šútovská dolina, Šíp, Minčol, Paráč, Sokolec, Veľká Bránica, Príbor, Suchý

Chránené prírodné výtvory: Kryštáľová jaskyňa, Bôriková mláka, Domašínsky meander, Šútovská epigenéza

Vrcholy: Veľký Fatranský Kriváň, Malý Fatranský Kriváň, Veľký Rozsutec, Malý Rozsutec, Poludňový Grúň, Grúň, Chleb, Suchý, Minčol, Veľká Lúka, Kľak

Prístup do Malej Fatry: Čičmany, Rajecká Lesná, Strečno, Vrútky, Martin, Varín, Terchová, Šútovo, Párnica, Zázrivá

Turistické trasy – môžte si zvoliť akékoľvek kombinácie turistík a odkiaľkoľvek – Malá Fatra ponúka skutočne obrovské množstvo možností a nemôže byť pre Vás problém vybrať si niečo presne na Vašu mieru. Medzi najlepšie východiskové body na turistiku v Malej Fatre by som zaradil určite Vrátnu dolinu, Štefanovú, Terchovú, Strečno alebo Varín.

Veľká Fatra

V národnom parku je vyhlásených:

  • 13 národných prírodných rezervácií
  • 1 prírodná rezervácia
  • 3 prírodné pamiatky
  • 1 chránený areál

Prístup do Veľkej Fatry: Necpaly, Ružomberok, Donovaly, Banská Bystrica, Liptovské Revúce, Liptovská Osada z Martina do obce Necpaly a odtiaľ Necpalskou dolinou na Borišov

Ubytovanie:

  • Chata pod Borišovom
  • Chata na Kráľovej studni

Veľká Fatra patrí medzi najzachovalejšie pohorie Slovenska. Zo severu a východu ju ohraničuje Liptovská kotlina, zo západu Turčianska kotlina a z južnej strany sú to výbežky Kremnických vrchov. Hlavnou charakteristickou črtou tohto parku sú rozsiahle hole. Celé pohorie má vysoký hlavný hrebeň, ktorý sa člení na dva rázsochy- Liptovskú a Turčiansku.

Najväčšie prírodné bohatstvá tohto parku tvoria najmä zachované lesy a pralesy karpatského typu so zastúpením smreka, jedle a buka, Unikátom je najväčší výskyt tisu obyčajného v Európe. Nachádza sa tu vyše 1000 druhov vyšších rastlín, 50 druhov chránených rastlín z celkového počtu 96. Pravé botanické skvosty predstavujú endemity Veľkej Fatry, ktoré sa vyskytujú len na jej území – cyklámen fatranský a jarabina pekárovská. Najkrajšie druhy sa nachádzajú najmä na vápencoch a dolomitoch. Sú to napríklad: klinček lesklý, lyžičník tatranský, ostrica vždyzelená tatranská, cyclamen tatranský, soldanelky, poniklece,…

V tomto národnom parku sa nachádza tiež významné zastúpenie pôvodného živočíšstva. Doposiaľ tu bolo zistených vyše 3 000 druhov bezstavovcov, z toho najpočetnejšie sú motýle – 932 druhov, chrobáky – 717 druhov, dvojkrídlovce – 509 druhov a 350 druhov pavúkov. Zo stavovcov sa tu vyskytuje šesť druhov rýb, osem druhov obojživelníkov, 7 druhov plazov, 110 druhov hniezdiaceho vtáctva a 60 druhov cicavcov. Najvzácnejšími druhmi sú: mlok vrchovský, endemický mlok karpatský, jašterica múrová, orol skalný, murárik červenokrídly, vrchárka červenkavá. Na okrajoch lesov hniezdi hlucháň obyčajný a tetrov obyčajný a iné. Zo živočíchov majú najväčší význam veľké šelmy – medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid.

Turistické trasy

  • Turiec – Na Borišov
  • Turiec – Na Drieňok
  • Turiec – Na Kľak
Kontakt

PENZIÓN Marco Polo
Horná Kružná 4, Vrútky

Telefón:
+421 43 4285 151
+421 918 698 458
+421 908 395 050

E-mail: info@penzionmarcopolo.sk

Otváracie hodiny
Po: 11:00 - 22:00
Ut-So: 11:00 - 22:00
Ne: 11:00 - 22:00

 

 

 

BSki